Курс по италиански

  • PDF

Курс по италиански

Курсът по италиански език трябва да бъде съобразен с Общата европейска езикова рамка и шестте нива на изучаване на езика, определени от нея. Предвижда се италиански да бъде изучаван в 11 модула, всеки от които да съсдържа по 80 часа.

За курсисти, които тепърва започват да изучават италиански език, е прдназначен курсът за начинаещи (А1). След успешно положен изпит, курсистът притежава уменията да провежда елементарни разговори на италиански език.
За притежаващите начални познания по италиански е подходящо базисното ниво (А2). След успешното приключване на нивото, обучаващите се ще притежават необходимия за общуване в обичайни ситуации набор от думи и ще могат да четат и пресъздават кратки текстове на италиански език. Праговото ниво (B1.1 и B1.2) e подхоящо за тези, които вече умеят адекватно да общуват на италиански език в ситуации, сързани с ежедневието.

Придобиват се умения за описване на лични емоции и дискутиране на теми, свързани с професиите, хобито, пътешествията, роднините. В средния курс (В2.1, В2.2 и В2.3) италианският език вече се овладява на ниво, необходимо за разговор с носители на езика. Курсистът е в състояние да създаде сложни текстове, съдържащи лично мнение и логична аргументация. Нивото за напреднали (С1.1 и С1.2) дава възможност за гладка и свободна писмена и устна употреба на италианския език на академично ниво. Нивото за усъвършенстване (С2.1 и С2.2) осигурява уменията, нужни за улавянето на всеки един нюанс от италиански език.

You are here: Home