Езикова школа

  • PDF

Езикова школа

Езикова школа предлага обучение по италиански език. Разработени и предложени са нови интерактивни методи на езиково преподаване. Обучението е съобразено със съвременните европейски изисквания в областта на изучаването на чужди езици.

Качественото преподаване е насочено към ефективно усвояване на италианския език от различни възрастови групи и хора с различни интереси. В италианската езикова школа се предлагат различни ситуационни устни и писмени упражнения, чиято цел е учениците да придобият уменията за свободна езикова импровизация, да овладеят механизмите на италианския език и да използват с лекота натрупаните знания. Италианската езикова школа е мястото, където курсистите придобиват конкурентно-способни езикови умения. Школата предлага подготовка за изпитите за международно признати сертификати за владеене на италиански език. Програмите на езиковата школа представляват ефективен и надежден начин за постигане на максимален напредък в овладяването на италианския език в картки срокове. Курсистите на школата успяват да преодолеят езиковата бариера и придобиват увереност и самочувствие в общуването. Курсовете по италиански език са подходящи за тези, които имат желание да овладеят езика на Данте и Петрарка. Познанията, които се придобиват, са трайни и ефективни. В езиковата школа се овладява италианската граматика и се усвоява богат речников запас от италианска лексика. След обучението си курсистите са в състояние да се справят както в ежедневни, така и в академични ситуации, в които се комуникира на италиански език. Програмите по бизнес италиански предлагат решение при премахването на езиковите бариери и са насочени както към индивидуали курсисти, така и към корпоративно обучение на групи на място в офисите на отделни компании. Курсовете по бизнес италиански са съобразени с индивидуалните изисквания, свързани с бизнеса на всяка една фирма. Те гарантират ефективност на компанията в модеранта съвременна бизнес среда. Разговорните курсове, които езиковата школа предлага, развиват уменията за общуване на курсистите и им дава увереност в ежедневната комуникация, в работата, при пътуване, при телефонни разговори и т.н.

You are here: Home