Индивидуално обучение по италиански език

  • PDF
Индивидуално обучение по италиански език
     
Предплатен пакет 15 учебни часа   20.00 лв./уч.час
Пакет 30 учебни часа   18.00 лв./уч.час
Пакет 60 учебни часа   15.00 лв./уч.час
Пакет 120 учебни часа   12.00 лв./уч.час
Пакет 180 учебни часа   10.00 лв./уч.час
     
При всички нива и видове обучение има възможност за заплащане на вноски.
     
Продължителност на един учебен час - 40 минути
     
     

Учебници

  Progetto italiano (1-во + 2-ро ново) - учебник + тетрадка  54.00 лв
  Progetto italiano (3-то + 4-то ниво) - учебник + тетрадка  54.00 лв
  Progetto italiano (5-то + 6-то ниво) - учебник + тетрадка  54.00 лв 

Свържете се с нас

You are here: Kурсове Италиански език Индивидуално обучение по италиански език